Säätimet

Periaatteessa on mahdollista käyttää pelkkää eteen-seis-taakse -kytkentää pienehkössä hitaassa aluksessa, jossa on hyvin onnistunut moottori-potkuri-sovitus. Kuitenkin laivamalleissa on yleensä jonkinlainen säädin, jolla tehoa voidaan hallita enemmän tai vähemmän portaattomasti.

Tällä hetkellä säätimet ovat elektronisia ja säätö perustuu pulssinleveysmodulaatioon. Käytännössä tämä tarkoittaa, että sähkövirtaa pätkitään sopivasti, ja transistorit ovat joko täysin auki tai täysin kiinni. Tällaisen säätimen hyötysuhde on hyvä, ja periaatteessa säätimen ominaisuuksien säätäminen on mahdollista (mikroprosessorisäätimet). Uusimmissa säätimissä piirien integrointi on viety pitkälle, liitokset on tehty pintaliitoksina, ja transistorit ovat kehittyneitä. Tämän vuoksi säätimet ovat pieniä ja keveitä, ja niiden virrankestot ovat kokoon nähden melkoisia.

Säätimen peruskriteerit ovat virrankesto ja käytettävä jännitealue. Joissakin säätimissä puhutaan käämikierrosluvusta, mutta tämä ei ole kovin relevantti tieto laivamallikäytössä, vaan tarvitaan jatkuva virrankesto. Tämänkin osalta tiedot voivat olla harhaanjohtavia: Usein ilmoitetaan teoreettinen lyhytaikaisen virtapiikin kesto (Esim. 150A/0.5 sek, eli kestää puoli sekuntia 150A:n virtaa)

Jännitealue on myös kriittinen, monissa säätimissä jännitealue alkaa 6 V:stä ja loppuu 8,4:n. Jos käytetyt akut sopivat, ei tämä aiheuta ongelmia, mutta laajempi jännitealue voi olla tulevaisuuden projekteissa tarpeen.

Haluttaessa peruutustoiminnolla varustettua säädintä, on harrasteliikkeissä myynnissä pääsääntöisesti vain autokäyttöön tarkoitettuja säätimiä. Johtuen ajatellusta käyttötarkoituksesta, niissä on tavallisesti yksi merkittävä puute: jarrutoiminto. Peruutukselle kytkettäessä säädin ensin jarruttaa (eli oikosulkee moottorin navat), ja kytkee joko viiveen jälkeen, tai vasta toisen kerran peruutukselle kytkettäessä varsinaisen peruutuksen. Käytännössä tämä toiminto johtaa siihen, että peruutus ei vastaa välittömästi, vaan alus liikkuu eteenpäin. Kun peruutus vihdoin kytkeytyy, on kaasuvipu todennäköisesti liian takana, jolloin alus hyökkää taaksepäin holtittomasti. Joissakin säätimissä on mahdollisuus kytkeä jarrutoiminto pois päältä, ja tällainen säädin käy paremmin laivakäyttöön. Lennokkeihin tarkoitetuissa säätimissä ei ole tietenkään peruutustoimintoa, joten ne pitää tavallisesti jättää pois laskuista.

Lähes kaikilla suuremmilla valmistajilla on valikoimissaan Navy tms.-merkinnällä varustettuja säätimiä, joissa tätä jarrutustoimintoa ei ole, ja jotka sopivat suoraan laivamalleihin. Näissä on usein myös autosäätimiä laajemmat jännitealueet.

Huom: BEC- eli Battery Eliminating Circuit-toiminto

Useissa 7.2 voltin säätimissä on BEC-toiminto. Tämä tarkoittaa sitä, että säädin syöttää vastaanottimelle virtaa, eikä erillistä vastaanotinakkua tarvita. Itse asiassa, mikäli BEC on käytössä, ei erillistä vastaanotinakkua saa edes käyttää. Mikäli meillä on yhden moottorin ja säätimen yksinkertainen laivamalli, ei ongelmia synny, vaan asiat jopa yksinkertaistuvat. Kuitenkin, mikäli käytetään kahta BEC-toiminnon sisältävää säädintä (tai yhden säätimen tapauksessa halutaan kuitenkin käyttää erillistä vastaanotinakkua), pitäisi toisesta poistaa BEC käytöstä. Mikäli säätimessä ei ole esim. kytkintä tätä varten, hoituu asia irroittamalla säätimen vastaanotinjohdon punainen johto, tavallisesti sen voi tehdä siten, että punaisen johdon kosketinosa poistetaan liittimestä. Tämän etuna on se, että mikäli BEC-toimintoa tarvitaan myöhemmin, saa kosketinosan työnnettyä takaisin liittimeen.

 

teksti: Ville Härmä

Seuraava -->

1. Radiolaitteet, monitoimintomallit
2. Säätimet
3. Peruskytkennät

 

Takaisin artikkelit-sivulle
Takaisin etusivulle