MATERIAALITIETOUTTA osa 1

Liimat

Laivamallin rakennuksessa käytetään seuraavia liimoja:
- Puusepänliima, Eri Keeper tai vastaava, mieluiten vedenkestävä, puuliimauksiin
- Epoksiliima, mielellään sekä hidas että nopea, yleiskäyttöön
- Pikaliima pieniin kohteisiin yleiskäyttöön, voi olla sekä ohutta että paksumpaa laatua
- Lennokkiliima, esim. Uhu Hart puuliimauksiin
- Jos rakennussarjassa on polystyreeniosia, voi näiden keskinäisiin liitoksiin käyttää muovimalliliimoja.

Tavallinen Eri-Keeper tai ehkä mieluummin jokin vastaava B3-merkinnällä varustettu kosteutta kestävä PVAc- liima sopii silloin, kun liimataan suurehkoja pintoja ja osat saa puristukseen. Uivissa laivamalleissa tätä liimaa kannattaa käyttää kuitenkin harkiten, erityisesti rungossa. Etuna liimalla on helppo käyttö, edullisuus ja hajuttomuus. Haittoina voi olla puristuksen tarve ja soveltuvuus vain puumateriaalien liimaukseen, lisäksi kuivunut liimasauma voi osoittautua vaikeasti hiottavaksi..

Uhu Hart tai vastaava lennokkiliima sopii balsan ja apachin liimaukseen, mutta myös muihin puuliitoksiin, se kuivuu nopeammin ja on vedenkestävä, lisäksi se hioutuu PVAc-liimoja paremmin.

Pikaliimalla voi kasata teoriassa vaikka koko mallin, koska se tarttuu lähes kaikkiin materiaaleihin, ja saatavana on eri juoksevuusasteita. Ohut liima käy hyvin sopiviin liitoksiin muoville ja metalleille, ja paksumpi esim. puun liimaukseen ja hieman täytettä tarvitseviin saumoihin.

Epoksi käy lujuutta tai ehdotonta kosteudenkestoa vaativiin liitoksiin, ja kun liimasaumassa on rakoja. Pikaepoksi jähmettyy nopeasti, kuten on tarkoituskin, joten kannattaa hankkia myös hitaampaa tilanteisiin, jossa tarvitaan sovittelua. Huomaa, että kovettumaton epoksi voi ärsyttää ihoa.

Polystyreenin liimaukseen kohtuullisilla sovitteilla parasta on muovimallikäyttöön tarkoitettu nesteliima, esim. Humbrol LiquiPoly. Liima perustuu muovin liuottamiseen, jolloin saumat ovat siistejä, jos liimaa on annosteltu sopivasti. Rakennussarjoissa on usein ABS-muovisia osia, joihin em. liimat eivät mahdollisesti sovellu, tällöin voi käyttää pikaliimaa ja epoksia.

 

Täyteaineet

Laivamalleissa on lähes aina huonohkojen sovitteiden seurauksena erilaisia koloja ja pintavirheitä. Myös rakentamisen aikana tulee virheitä, joita pitää jotenkin korjata.

Mikäli kyseessä on puualus, joka on tarkoitus jättää ilman varsinaista maalausta tai se aiotaan lakata, ensisijainen vaihtoehto on yrittää korjata virhettä samalla puumateriaalilla, mistä korjattava kohtakin on tehty. Seuraava vaihtoehto on hioa puupölyä samasta puumateriaalista, ja sekoittaa sitä liimaan. Tätä sekoitusta voi käyttää kitin tapaan. Mikäli kolo on syvä, kannattaa käyttää kirkasta epoksiliimaa. Tietenkin voi käyttää kaupasta saatavia puukittejä, mutta ainakin oman kokemukseni mukaan ne ovat kalliita, kuivuvat käyttökelvottomiksi nopeasti ja ovat usein karkeita koostumukseltaan. Näin ollen liima-hiomapöly-vaihtoehto tuottaa useinmiten paremman lopputuloksen ja halvemmalla. Vielä kannattaa huomata, että mikäli pintoja on tarkoitus petsata, ei mitään täyteaineita oikein voi käyttää. Petsi ei imeydy kittaukseen, ja korjattu kohta näkyy selvästi.

Mikäli esikuva (tai virheellinen kohta mallista) on tarkoitus maalata, on tilanne luonnonpuu- tapausta helpompi. Kannattaa muistaa kuitenkin, että lopullinen maalikerros ei peitä juurikaan mitään, vaan haluttaessa tasaista pintaa täytyy pohjustus tehdä hyvin. Tyypillistä on myös, että kolot ovat joskus niin syviä, että tavalliset, esim. muovimallikäyttöön tarkoitetut kitit eivät toimi hyvin. Usein tarvitaan korjailua myös maalikerrosten välissä, kun huonoja kohtia alkaa paljastua.

Täyteaineet ja niiden käyttö lyhyesti:
- Polyesterikitit, autonkorjauksessa käytetyt 2-komponenttikitit, suuriin koloihin ja täyttöihin, nopea työskentely
- Epoksikitit, esim. Milliput, suuriin koloihin ja täyttöihin sekä muotovirheiden korjaukset, hitaampi työskentely
- Lakkakitti (Tikkurilan), yleiskitti alle 1 mm syvyisiin koloihin
- Nitrokitti, auton korjauksessa käytetty, pintojen viimeistely esim. pohjamaalikerrosten välissä
- Muovimallituotteet: pintojen viimeistelyt.

Haluttaessa täyttää nopeasti yli 1 mm koloja tai korjata muotovirheitä, on 2-komponentti polyesterikitti useinmiten paras tuote. Sopivia ovat hienokitti-nimikkeellä myytävät, Plastic Padding on vastaava tuote, mutta melko kallis ja kovanpuoleinen. Lasikuitukitti ei käy alkuunkaan, se on aivan liian karkeaa laivamallikäyttöön, paitsi ehkä haluttaessa tukea sisäpuolelta näkymättömiin jääviä rakenteita. Kitti kovettuu muutamassa minuutissa, ja on sen jälkeen vielä jonkun aikaa pehmeää. Tässä vaiheessa on helppoa poistaa veitsellä tai taltalla osa ylimääräisestä materiaalista, jolloin viimeistely helpottuu. Puolen tunnin- tunnin päästä pääsee jo hiomaan pintaa valmiiksi. Haittapuolena on kovettimen tarkka annostelu, sitä käytetään muutama prosentti, ja hieman liikaa, ja kitti kovettuu lähes välittömästi, hieman liian vähän, ja ei kovetu koskaan. Lisäksi haittana voi pitää melko pahaa hajua. Epoksikitit kovettuvat tavallisesti muutamassa tunnissa tai yön yli. Mikäli halutaan rakentaa muotoja tms. on pitkä työskentelyaika eduksi. Kovettumatonta kittiä voi muotoilla yllättävän helposti kostuttamalla kitin pinta tai työkalu, jolloin kitti ei tartu työkaluun tai sormeen. Kitit sekoitetaan tavallisesti 1:1, ja haju on olematon. Kovettumaton epoksi voi kuitenkin ärsyttää ihoa.

Kun karkeimmat virheet on korjattu, jää usein vielä pienempiä naarmuja ja koloja. Näihin voi käyttää esim. Tikkurilan Lakkakittiä. Markkinoilla on myös vesiohenteisia tasoitteita, mutta ainakin uivan laivamallin tapauksessa herää epäilys kestävyydestä.

Haluttaessa aivan sileä pinta, varsinkin puupintojen tapauksessa joudutaan pintaa tasoittamaan vielä pohjamaalin levityksen jälkeenkin. Tähän sopii autotarvikeliikkeissä myytävä nitrokitti, joka levittyy erinomaisesti, ja kuivuu ohuina kerroksina nopeasti. Samaan tapaan voi käyttää muovimalleihin tarkoitettuja tasoitteita, esim. suosittuja Gunzen MrSurfacer-tuotteita ja kittejä.

teksti: Ville Härmä

Seuraava -->


1.1 Kuinka pääsen alkuun. Laivamallien tyypit, rakennussarjat
1.2 Työkalut, työtilat

2.1 Materiaalitietoutta: Liimat ja täyteaineet
2.2 Materiaalitietoutta: Maalit ja lakat
2.3 Materiaalitietoutta: Muovit
2.4 Materiaalitietoutta: Puumateriaalit ja metallit

 

Takaisin artikkelit-sivulle
Takaisin etusivulle